Kde nás nájdete

Kontakty:
Telefón: 0951446279
E-mail: info@kopadarcekov.sk

Fakturačná adresa:
Emerso s.r.o.
Gaboltov 14
08602 Gaboltov

IČO: 47079452
DIČ: 2023729026

Nie sme platcami DPH.

Zapísané v obchodnom registri Okresného súdu Prešov
oddiel: sro, vložka číslo: 27689/P
Dozorný orgán
Inšpektorát SOI pre Prešovský kraj
Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov 1
Odbor výkonu dozoru
tel. č. 051/772 15 97
fax č. 051/772 15 96

Kontaktný formulár